Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Z okazji święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka w Dobrzyniu nad Wisłą odbyły się uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie w dziejach historii Polski. Tradycyjnie uroczystość z okazji 3 Maja połączona została ze świętem strażaków, które przypada na 4 maja. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy strażnicy OSP w Dobrzyniu nad Wisłą. Następnie w uroczystym przemarszu dowodzonym przez Komendanta MGZOSP w Dobrzyniu nad Wisłą Stanisława Sobocińskiego, w którym uczestniczyli włodarze miasta na czele z Burmistrzem Jackiem Waśko, a także radni, sołtysi, strażacy z pocztami sztandarowymi i mieszkańcy gminy, udano się na grób ks. Leonarda Lipki (założyciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu nad Wisłą) gdzie delegacja strażaków złożyła kwiaty. Następnie przemaszerowano do kościoła parafialnego pod wezwaniem NMP w którym odbyła się Msza św. koncelebrowana przez ks. Henryka Lewandowskiego i ks. kan. dr Janusza Filarskiego, dyrektora Domu Księży Emerytów w Płocku, który wygłosił kazanie na temat ojczyzny i wartości patriotycznych, a także o miłości i przywiązaniu do lokalnej ojczyzny. Ks. kan. dr Janusz Filarski wspomniał także o strażakach i o ich ciężkiej, odpowiedzialnej i bardzo niebezpiecznej pracy. Podkreślił także jak wielkim szacunkiem społecznym i zaufaniem cieszy się zawód strażaka. Zanim rozpoczęła się Msza Św., występ artystyczny o tematyce patriotycznej przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą. Kilka słów do zebranych w kościele wystosował także ks. Henryk Lewandowski, dziękując Burmistrzowi, że aktywnie uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych. Wszyscy udali się pod pomnik 950 - lecia odzyskania niepodległości gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Następnie uroczysty pochód udał się pod DDK „ŻAK”, gdzie wyprowadzono sztandary. Uroczystości zakończył poczęstunek w DDK „ŻAK”.