Spotkanie informacyjne „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od A1 do granicy województwa”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz biuro projektowe TPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapraszają na SPOTKANIE INFORMACYJNE w związku z opracowaniem:

Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od A1 do granicy województwa” Budowa drogi S10 A1-OAW, część 1 w woj. kujawsko-pomorskim

Zapraszamy mieszkańców gminy Wielgie, Tłuchowo oraz Dobrzyń nad Wisłą, 29 maja /środa/ o godz. 17:00 w sali widowiskowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem ul. Szkolna 5A, 87-603 Wielgie.

Materiały informacyjne takie jak ulotka informacyjna, orientacja, plany sytuacyjne oraz ankieta można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej:

https://cz1.s10a1-oaw.pl/

Wypełnione i podpisane ankiety wyrażające opinie, uwagi, wnioski i zastrzeżenia wobec proponowanych rozwiązań projektowych
należy przesłać drogą mailową lub tradycyjną na adres:
TPF Sp. z o.o., ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, adres e-mail: S10cz1@s10a1-oaw.pl

Zgodnie z RODO wszystkie zawarte w ankiecie dane osobowe będą przechowywane u Wykonawcy oraz Zamawiającego. Dane posłużą identyfikacji Właścicieli nieruchomości wyłącznie na potrzeby rozpatrzenia wniosku dla przedmiotowej inwestycji.

2Q==

« wstecz