Ostrzeżenia

Strona w konstrukcji

Dostępne Mieszkanie - program wsparcia

Poniżej zamieszczamy informacje na temat kolejnego modułu programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Tym razem  jest to moduł "Dostępne Mieszkanie".
"Dostępne Mieszkanie" to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

 

« wstecz