Ostrzeżenia

Strona w konstrukcji

Profilaktyka jodowa

Informacja dotycząca zasad dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że w ramach  wyprzedzających działań prewencyjnych Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą otrzymał tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.
Pragnę Państwa uspokoić, że w chwili obecnej takie zagrożenie nie występuje. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są w gotowości.
Wydawanie preparatu uruchomione zostanie tylko w sytuacji zagrożenia po wydaniu stosownej decyzji przez MSWiA.
Na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zostało wyznaczonych 5 punktów dystrybucyjnych jak niżej:

Lp. Nazwa punktu Adres Wykaz miejscowości
1 Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki

ul. Licealna 1 a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Miasto: Dobrzyń nad Wisłą
2 Dobrzyński Dom Kultury Żak ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą Miejscowości: Bachorzewo, Kamienica, Lenie Wielkie, Płomiany, Skaszewo, Strachoń, Zbyszewo
3 Szkoła Podstawowa w Chalinie Chalin 36, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą Miejscowości: Chalin, Chudzewo, Kochoń, Kolonia Chalin, Łagiewniki, Michałkowo, Mokowo, Mokówko, Ruszkowo
4 Szkoła Podstawowa w Krojczynie Krojczyn 17, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą Sołectwa: Grochowalsk Krępa, Krojczyn, Szpiegowo, Tulibowo 
5 Szkoła Podstawowa w Dyblinie Dyblin 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą Sołectwa: Dyblin, Glewo, Mokre, Główczyn, Kisielewo, Stróżewo (Dyblinek), Wierznica, Wierzniczka

Do każdego punktu przypisane zostały miejscowości wszystko po to by maksymalnie skrócić czas oczekiwania na otrzymanie tabletek. W przypadku zagrożenia prosimy, by po tabletki zgłaszała się dorosła osoba z danego gospodarstwa domowego, która będzie mogła pobrać je zarówno dla siebie jak i dla pozostałych uprawnionych domowników. 
To pozwoli uniknąć tłumu i usprawni wydawanie leku. 
W związku z Rekomendacją Ministra Zdrowia w sprawie wskazania grup ludności, dla których należy przeznaczyć rezerwy strategiczne tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, tabletki wydawane będą mieszkańcom, w wieku do 60 roku życia. 
Najważniejsze, by nie stosować jodku potasu na własną rękę! O rozpoczęciu akcji będziecie Państwo informowani wtedy, kiedy rzeczywiście zajdzie taka konieczność.
Informacja w tej sprawie przekazywana będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, wysłane zostaną alert RCB na telefony komórkowe z informacją o uruchomieniu akcji jodowej, dodatkowo o rozpoczęciu akcji będzie informował Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.
Do tego momentu punkty wydawania jodku potasu pozostają nieczynne więc udawanie się do nich w celu uzyskania tabletek z jodkiem potasu jest bezcelowe.
Uwaga!
Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.
Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w załączonych materiałach.