Miej wpływ na rozwój naszej gminy - wypełnij ankietę

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do roku 2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlega 5 podstawowych obszarów aktywności: aktywność obywatelska, przestrzeń i środowisko, warunki życia, gospodarka, realizacja zadań samorządu.
Wyniki ankiet pozwolą ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczo-przestrzenną gminy, jej potencjał i problemy, a także pomogą wskazać mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem.

Państwa opinie stanowią cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb oraz problemów na terenie Gminy. Dlatego też ich uwzględnienie w strategii, w zakresie jej celów i kierunków rozwoju umożliwi opracowanie dokumentu realistycznego, odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby mieszkańców Gminy. Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Miej wpływ na rozwój naszej gminy – wypełnij ankietę - zajmie Ci to kilka minut.

Wejdź na stronę www.dobrzyn.pl (zakładka: strategia rozwoju) lub zeskanuj kod QR (poniżej) wypełnij ankietę on-line lub pobierz ankietę i wydrukuj - wypełnij i zanieś do:

  • Urzędu Miasta i Gminy (urna przy wejściu głównym);
  • DDK „ŻAK” (urna w holu);
  • Biblioteka Publiczna lub oddaj swojemu sołtysowi

Weź ankietę z jednego z punktów jej dystrybucji:

  • Urząd Miasta i Gminy (wejście główne),
  • DDK „ŻAK” (hol),
  • Biblioteka Publiczna
  • sołtysi – wypełnij i wrzuć do urny 

Na ankiety czekamy do 24 maja 2024 r.

Link do ankiety: https://forms.gle/ohhryYVsbBr4jLLv5

Z

« wstecz