Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne: Opady marznące

Opady marznące
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Ważne: Do: 2023-12-09 20:00

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przypomina właścicielom nieruchomości położonym na terenie gminy o obowiązku dostarczenia do Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą stosownych dokumentów w związku z ewidencją zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, tj.:

  • karta zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • kserokopię umowy z firmą asenizacyjną, która posiada odpowiednie zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
  • kserokopię ostatniego potwierdzenia za usługi wywozu nieczystości ciekłych.

Prosimy, aby ww. dokumenty dostarczyć niezwłocznie do Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, do pok. 10. 

« wstecz