Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne: Opady marznące

Opady marznące
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Ważne: Do: 2023-12-09 20:00

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), podaję do wiadomości publicznej informację, że po porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi we Włocławku I i II, Zarządzeniem Nr 327/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. ustaliłem, odrębnie dla każdej rady gminy oraz rady powiatu, liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II (...)

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaję do wiadomości publicznej liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029 ustaloną, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy I, Zarządzeniem Nr 326/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. (...)