Postanowienie nr 167/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II

Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad

Bezpłatny transport pasażerski na wybory

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Dobrzyniu nad Wisłą podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (...)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Dobrzyniu nad Wisłą podaje do wiadomości wyborców, co następuje: W okręgu wyborczym nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Miejska Komisja Wyborcza w Dobrzyniu nad Wisłą zarejestrowała 1 kandydata na radnego. W związku z tym (...)

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych

Miejska Komisja Wyborcza na podstawie art. art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do sejmiku województwa i w wyborach do rad powiatów. Miejska Komisja Wyborcza przyzna numery: (...)

Postanowienie nr 107/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II

POSTANOWIENIE NR 107/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 182 § l ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy we Włocławku II postanawia, co następuje: (...)

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Dobrzyń nad Wisłą

Załączniki do postanowienia nr 107/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 12 marca 2024 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki-wejście B, ul. Licealna 1A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą: Anna Małgorzata Cymerman, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Skaszewo Joanna Jędrzejewska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI (...)

Informacja uzupełniająca o dyżurach pełnionych przez Miejską Komisję Wyborczą w Dobrzyniu nad Wisłą

INFORMACJA - uzupełniająca Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzyniu nad Wisłą powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzyniu nad Wisłą (...)

Informacja o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Informuję, że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., przyjmowane są w pokoju Nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w godzinach: (...)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzyniu nad Wisłą

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 4 marca 2024 r. Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Dobrzyniu nad Wisłą wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym okręgu wyborczym: (...)

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Zadania obwodowej komisji wyborczej Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:
przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przekazanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej. Dieta za pracę w komisji Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przysługuje (...)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o granicach obwodów głosowania

Uchwała PKW z 23.01.2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Termin zgłoszenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego upływa w dniu 25 marca 2024 r. Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego (...)

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II ws. zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku II postanawia co następuje: § 1. Zwołuje się pierwsze posiedzenia powiatowych, miejskich, gminnych komisji wyborczych z obszaru właściwości w miejscach i terminach określonych w załączniku do postanowienia. (...)

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II ws. powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy we Włocławku II postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Dobrzyniu nad Wisłą, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, w składzie: (...)

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń

WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE
URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH
Lp. Miejscowość Lokalizacja (...)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-pomorskiego Granice okręgów wyborczych

Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: (...)

Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego Granice okręgów wyborczych

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Lipnowski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: (...)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Granice okręgów wyborczych

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzyniu nad Wisłą w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: (...)

Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30.01.2024 r.

KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
z dnia 30 stycznia 2024 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Komisarz Wyborczy we Włocławku I i II podają do publicznej wiadomości informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych. (...)

Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30.01.2024 r.

KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) podaję do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II. (...)

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 30.01.204 r.

KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) podaje się do wiadomości publicznej informację o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.: (...)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r.

Warszawa, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 109

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), podaję do wiadomości publicznej informację, że po porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi we Włocławku I i II, Zarządzeniem Nr 327/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. ustaliłem, odrębnie dla każdej rady gminy oraz rady powiatu, liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II (...)

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaję do wiadomości publicznej liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029 ustaloną, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy I, Zarządzeniem Nr 326/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. (...)