Ostrzeżenia

Opady marznące

Opady marznące

Zjawisko: Opady marznące/1

Stopień zagrożenia: 1

Czas obowiązywania: od godz. 18:00 dnia 19.12.2022 do godz. 04:00 dnia 20.12.2022

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie

Inwestycja realizowana w 2019 roku

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Inwestycja zakończona w 2020 roku

Modernizacja wraz z termoizolacją dachu nad pomieszczeniem socjalnym i salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą

Inwestycja zakończona w 2020 roku

Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia w Chalinie z przeznaczeniem na oddział przedszkolny

Inwestycja realizowana w 2020 roku

Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

  • Inwestycja realizowana w 2021roku
  • Wartość inwestycji wyniosła - 21 950,00 zł.
  • Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie -11 950,00 zł

 

  • Nowy, drewniany parkiet w sali gimnastycznej
  • Nowy, drewniany parkiet w sali gimnastycznej

Modernizacja dachu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dyblinie

Inwestycja zakończona w 2021 roku

Zakup kotła CO do Szkoły Podstawowej w Dyblinie

  • Zakupu dokonano w 2021 roku
  • Wartość inwestycji wyniosła - 24 558,18 zł
  • Cała kwota pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

  • Czerwony piec CO wraz z podajnikiem
baner toplayer