Ostrzeżenia

Brak aktywnych ostrzeżeń

1. Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie

Inwestycja realizowana w 2019r.

2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie

Inwestycja zakończona w 2020r.

3. Modernizacja wraz z termoizolacją dachu nad pomieszczeniem socjalnym i salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą

Inwestycja zakończona w 2020r.

4. Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia w Chalinie z przeznaczeniem na oddział przedszkolny

Inwestycja realizowana w 2020r.

5. Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

  • Inwestycja realizowana w 2021r.
  • Wartość inwestycji wyniosła - 21 950,00 zł.
  • Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie -11 950,00 zł

 

  • Nowy, drewniany parkiet w sali gimnastycznej
  • Nowy, drewniany parkiet w sali gimnastycznej

6. Modernizacja dachu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dyblinie

Inwestycja zakończona w 2021r.

7. Zakup kotła CO do Szkoły Podstawowej w Dyblinie

  • Zakupu dokonano w 2021r.
  • Wartość inwestycji wyniosła 24 558,18 zł
  • Cała kwota pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

  • Czerwony piec CO wraz z podajnikiem
baner toplayer