Ostrzeżenia

Opady marznące

Opady marznące

Zjawisko: Opady marznące/1

Stopień zagrożenia: 1

Czas obowiązywania: od godz. 18:00 dnia 19.12.2022 do godz. 04:00 dnia 20.12.2022

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Stacja Uzdatniania Wody w Chalinie

Inwestycja realizowana w latach 2021 - 2022

Nowy odcinek kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Robotniczej w Dobrzyniu nad Wisłą

Inwestycja realizowana w 2022 roku

Oczyszczalnia ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą

Inwestycja realizowana w latach 2020/2021

Stacja uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą

Inwestycja realizowana w latach 2020/2021

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokówku

Inwestycja realizowana w 2021 roku

Rozbudowa sieci wodociągowej w Glewie

Inwestycja zakończona w 2021 roku

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla przy ul. Polnej

 • Inwestycja zakończona w 2021roku
 • W jej ramach powstało 453 mb sieci wodociągowej i 333 mb kanalizacji sanitarnej
 • Wartość inwestycji - 179 725,42 zł
 • Inwestycja dofinansowana w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

 

Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej

 • Inwestycja zakończona w 2021roku
 • Przy ul. Wiślanej wybudowano kolejny odcinek wodociągów o długości 366 mb
 • Wartość inwestycji - 63 743,75 zł
 • Inwestycję dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - 59 792,31 zł

 

 

 

Modernizacja części wewnętrznej przepompowni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Płockiej

 • Inwestycja zakończona w 2021roku
 • Wartość inwestycji - 36 082,80 zł
 • Całość kwoty pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 • Mała, metalowa skrzynka z elektryką, sterujacą...
 • Urządzenia, w tym nowo wymienione silniki sterujące...
 • Urządzenia, w tym nowo wymienione silniki sterujące...

Regeneracja studni głębinowej w miejscowości Chalin

Inwestycja zakończona w 2021 roku

Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krojczyn

 • Inwestycja zakończona w 2021roku
 • Wartość inwestycji wyniosła - 31 024,74 zł
 • Inwestycję dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - 17 477,00 zł
baner toplayer