Ostrzeżenia

Brak aktywnych ostrzeżeń

 

Nr pokoju Nr telefonu Imię i nazwisko pracownika Nazwa komórki
3 54 253 05 49 Magdalena Wacławska Ewidencja ludności
54 253 05 57 Paweł Szymański Zarządzanie kryzysowe
4 54 253 05 30 Elżbieta Habasińska USC, dowody osobiste
5 54 253 05 05 Tatiana Badaczewska Kierownik Referatu - Świadczeń Rodzinnych
54 253 06 05 Katarzyna Wyszyńska-Rajkiewicz Świadczenia Rodzinne
54 253 06 06 Anna Tarnicka
6 54 253 05 46 Anna Zalewska
MGOPS

54 253 05 35 Anna Cymerman
54 253 05 48 Katarzyna Antonowicz
54 253 05 68 Agnieszka Skonieczna
54 253 05 40 Natalia Mulczyńska-Gachewicz
7 54 253 05 31 Ewelina Lichocka MGOPS-ksiegowość

54 253 05 34 Katarzyna Balcerowska
8 54 253 05 06 Marzena Niekraś Kierownik - MGOPS
9 54 253 05 27 Małgorzata Złowodzka Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
54 253 05 47 Danuta Kaczmarek
54 253 05 67 Emilia Kisielewska
54 253 05 36 Paulina Olaszewska
10 54 253 05 19 Roman Składanowski
11 54 253 05 54 Ryszard Bartoszewski Kierownik-Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12 54 253 05 15 Jacek Nowakowski Kierownik - Referat Gospodarczy
13 54 253 05 17 Marta Orłowska Referat Gospodarczy
54 253 05 64 Jolanta Lewandowska
14 54 253 05 13 Małgorzata Żelichowska KASA
15 54 253 05 62 Marta Raśkiewicz Referat Gospodarczy
16 54 253 05 18 Kinga Szczypińska Dyrektor - Zespół Obsługi Szkół
54 253 05 14 Beata Balcerowska Zespół Obsługi Szkół
54 253 05 16 Judyta Sujecka
21 54 253 05 12 Magdalena Sujka Biuro Rady Miejskiej
25 54 253 05 00 Agnieszka Wysińska Sekretariat
54 253 05 00 Oliwia Ogrodowska
28 54 253 05 59 Adrianna Rozwora Kadry, działalność gospodarcza
29 54 253 05 04 Agnieszka Ziółkowska Skarbnik
30 54 253 05 51 Artur Kuczmarski Księgowość
54 253 05 52 Katarzyna Kraśnicka
54 253 05 32 Anna Raszkiewicz
31

 
54 253 05 24 Natalia Grabkowska Podatki
54 253 05 58 Grażyna Ciarkowska

32
 

54 253 06 66 Magdalena Turkiewicz Referat Inwestycji i Rozwoju
54 253 05 50 Agnieszka Zielińska
33

54 253 05 56 Ewa Michalska
54 253 05 56 Agnieszka Zaborowska Kierownik- Referat Inwestycji i Rozwoju
34 54 253 05 21 Janusz Krysztop Informatyk

 

baner toplayer