Ostrzeżenia

Opady marznące

Opady marznące

Zjawisko: Opady marznące/1

Stopień zagrożenia: 1

Czas obowiązywania: od godz. 18:00 dnia 19.12.2022 do godz. 04:00 dnia 20.12.2022

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

 
Nr pokoju Nr telefonu Imię i nazwisko pracownika Nazwa komórki
3 54 253 05 49 Magdalena Wacławska Ewidencja ludności
54 253 05 57 Paweł Szymański Zarządzanie kryzysowe
4 54 253 05 30 Elżbieta Habasińska USC, dowody osobiste
5 54 253 05 05 Tatiana Badaczewska Kierownik - Świadczenia Rodzinne
54 253 06 05 Katarzyna Wyszyńska-Rajkiewicz Świadczenia Rodzinne
54 253 06 06 Anna Tarnicka
6 54 253 05 46 Anna Zalewska
MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

54 253 05 35 Anna Cymerman
54 253 05 48 Katarzyna Antonowicz
54 253 05 68 Agnieszka Znajmiecka
54 253 05 40 Natalia Mulczyńska-Gachewicz
7 54 253 05 31 Ewelina Lichocka Zespół Obsługi Szkół
54 253 05 34 Katarzyna Balcerowska MGOPS - księgowość
8 54 253 05 06 Marzena Niekraś Kierownik - MGOPS
9 54 253 05 27 Małgorzata Złowodzka Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
54 253 05 47 Danuta Kaczmarek
54 253 05 67 Emila Kisielewska
54 253 05 36 Paulina Olaszewska
10 54 253 05 19 Roman Składanowski
11 54 253 05 54 Ryszard Bartoszewski Kierownik - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12 54 253 05 15 Jacek Nowakowski Kierownik - Referat Gospodarczy
13 54 253 05 64 Jolanta Lewandowska Referat Gospodarczy
14 54 253 05 13 Małgorzata Żelichowska Kasa
15 54 253 05 62 Marta Raśkiewicz Referat Gospodarczy
16 54 253 05 18 Kinga Szczypińska Dyrektor - Zespół Obsługi Szkół
54 253 05 14 Anna Antonowicz-Nowakowska Zespół Obsługi Szkół
54 253 05 14 Beata Balcerowska
54 253 05 16 Judyta Sujecka
21 54 253 05 12 Magdalena Sujka Biuro Rady Miejskiej
25 54 253 05 00 Agnieszka Wysińska Sekretariat
54 253 05 00 Aleksandra Orzechowska
28 54 253 05 59 Adrianna Rozwora Kadry, działalność gospodarcza
29 54 253 05 04 Agnieszka Ziółkowska Skarbnik
30 54 253 05 51 Artur Kuczmarski Księgowość
54 253 05 52 Katarzyna Kraśnicka
54 253 05 32 Anna Raszkiewicz
31
54 253 05 24 Natalia Grabkowska Podatki
54 253 05 58 Grażyna Ciarkowska

32

54 253 06 66 Magdalena Turkiewicz Referat Inwestycji i Rozwoju
54 253 05 50 Agnieszka Zielińska
33 54 253 05 56 Ewa Michalska
54 253 05 56 Agnieszka Zaborowska Kierownik - Referat Inwestycji i Rozwoju
34 54 253 05 21 Janusz Krysztop Informatyk
36
54 253 05 23 Marta Orłowska Referat Gospodarczy

 

baner toplayer