Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne: Opady marznące

Opady marznące
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Ważne: Do: 2023-12-09 20:00

Ostatnia aktualizacja 28.11.2023

Nr pokoju Nr telefonu Imię i nazwisko pracownika Nazwa komórki
3 54 253 05 49 Magdalena Wacławska Ewidencja ludności
54 253 05 57 Paweł Szymański Zarządzanie kryzysowe
4 54 253 05 30 Elżbieta Habasińska USC, dowody osobiste
5 54 253 05 05 Tatiana Badaczewska Kierownik - Świadczenia Rodzinne
54 253 06 05 Katarzyna Wyszyńska Świadczenia Rodzinne
54 253 06 06 Anna Tarnicka
6 54 253 05 46 Ewelina Głowacka
MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

54 253 05 35 Anna Cymerman
54 253 05 48 Katarzyna Antonowicz
54 253 05 68 Agnieszka Znajmiecka
54 253 05 40 Natalia Mulczyńska-Gachewicz
Edyta Przybyłowska
7
54 253 05 34 Katarzyna Balcerowska MGOPS - księgowość
8 54 253 05 06 Marzena Niekraś Kierownik - MGOPS
9
54 253 05 27 Małgorzata Złowodzka Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
54 253 05 47 Danuta Kaczmarek
54 253 05 36 Paulina Olaszewska
10
54 253 05 67 Emila Kisielewska
Lidia Chrapkowska
36 54 253 05 60 Roman Składanowski
11 54 253 05 54 Ryszard Bartoszewski Kierownik - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12 54 253 05 15 Marta Raśkiewicz Kierownik - Referat Gospodarczy
13 54 253 05 64 Jolanta Lewandowska Referat Gospodarczy
54 253 05 17 Marta Orłowska
15
54 253 05 62 Rafał Michalski
14 54 253 05 13 Małgorzata Żelichowska Kasa
16
54 253 05 18 Kinga Szczypińska Dyrektor - Zespół Obsługi Szkół
54 253 05 16 Judyta Sujecka Zespół Obsługi Szkół
54 253 05 14 Anna Antonowicz-Nowakowska
Beata Balcerowska
7
54 253 05 31 Ewelina Lichocka
21 54 253 05 12 Magdalena Sujka Biuro Rady Miejskiej
25 54 253 05 00 Agnieszka Wysińska
Oliwia Ogrodowska
Sekretariat
27 54 353 05 22 Jacek Nowakowski Sekretarz Miasta i Gminy
28 54 253 05 59 Adrianna Rozwora Kadry, działalność gospodarcza
29 54 253 05 04 Agnieszka Ziółkowska Skarbnik
30 54 253 05 51 Artur Kuczmarski Księgowość
54 253 05 52 Katarzyna Kraśnicka
54 253 05 32 Anna Raszkiewicz
31
54 253 05 24 Natalia Grabkowska Podatki
54 253 05 58 Grażyna Ciarkowska

32

54 253 06 66 Magdalena Turkiewicz Referat Inwestycji i Rozwoju
54 253 05 50 Agnieszka Zielińska
33 54 253 05 56 Ewa Michalska
Agnieszka Zaborowska Kierownik - Referat Inwestycji i Rozwoju
34 54 253 05 21 Janusz Krysztop Informatyk
37
54 253 05 26 Tadeusz Onyśków ODR

 

Nr pokoju
Nr telefonu Imię i nazwisko pracownika Nazwa
DDK Żak 54 253 05 42 Katarzyna Lejmanowicz Dobrzyński Dom Kultury "Żak"
DDK Żak 54 253 05 43 Renata Chęcka Biblioteka
DCSiT 54 253 05 70 Sekretariat Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki
DCSiT 54 253 05 71 Łukasz Wasilewski Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - dyrektor
DDK Żak 54 253 05 38 Agnieszka Bieńkowska-Śliwińska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
2 54 253 05 41 Ryszard Bartoszewski Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

 

drukuj ()