Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Inwestycja realizowana w 2022 roku
 • Wartość inwestycji - 1 645 331,07 zł
 • Dofinansowanie w ramach RPO - 913 663,95 zł
 • Dotacja celowa z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego  w kwocie 300 000 zł

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - czytaj więcej

 • Tablica informujaca o powstałej inwestycji, celu tej inwestycji i beneficjencie
 • Główny budynek Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zdjęcie zza ogrodzenia
 • Część głównego budynku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Główny budynek Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Tablica informacyjna oraz część zabudowań wschodzących w skład PSZOK
 • Budka strażnika umiejcowiona obok głównego budynku PSZOK
 • Część budynku głównego PSZOK, z widoczną boczna elewacją, na której umieszczona została tablica edukacyjna, informujaca o...
 • Główny budynek Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Tablica edukacyjna umieszczona na bocznej ścianie głównego budynku PSZOK
 • Tablica edukacyjna umieszczona na jednej z zewnętrznych ścian PSZOK
 • Wnętrze zadaszonego głównego budynku PSZOK
 • Część głównego budynku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Zielona, przesuwana brama, prowadząca do wejścia do PSZOKA

Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Plac Wolności
 • Plac Wolności
 • Plac Wolności
 • Plac Wolności