Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne: Opady marznące

Opady marznące
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Ważne: Do: 2023-12-09 20:00

Herb i flaga Dobrzynia nad Wisłą

Herbem Gminy jest baszta forteczna z inicjałami DB. W czerwonym polu tarczy umieszczona jest wieża - biała, dach - ciemno zielony. Wizerunek herbowy znany jest z czternastowiecznej wiejskiej pieczęci. Wzór herbu ustalono mocą uchwały nr V/24/90 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 1990 roku.
Barwy Gminy określa jej flaga w kolorach: niebieskim, złotym i zielonym sybolizującymi rzekę Wisłę, brzeg nadwiślański i typowo rolnicze tereny gminy. Obowiązujący wzór flagi przyjęto mocą uchwały nr 12/106/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2000 roku.

Herb Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
Flaga Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
Flaga Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą