Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne - burze

Burze
Stopień: 2
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 4 cm.
Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.
Ważne: Od: 2024-06-21 19:00 Do: 2024-06-22 08:00.

xdgANk0cWb7V24MAAAAAElFTkSuQmCC

Informacja o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, iż od 3 lutego 2024 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczący się w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Licealna 12A w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, będzie świadczył usługi 2 razy w tygodniu tj.:

 • wtorek od godz. 9:00 do 17:00
 • sobota od godz. 8:00 do 16:00

Przypominamy, iż w punkcie tym mieszkańcy nieodpłatnie, będą mogli oddać następujące rodzaje odpadów:

 • papier;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło z wyjątkiem szkła zbrojonego, hartowanego, wielowarstwowego;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • bioodpady;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (urządzenia AGD i RTV);
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 szt.;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy); z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 3000 kg;
 • odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki);
 • odzież i tekstylia;
 • opakowania z drewna.