Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne - przymrozki

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 23:00 dnia 17.04.2024r. do godz. 08:00 dnia 18.04.2024r.

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak.

 

Drugi nabór uzupełniający na mieszkania czynszowe budowane w ramach SIM

Informujemy, że od dnia 16 kwietnia 2024 roku (wtorek) rusza drugi nabór uzupełniający wniosków na mieszkania czynszowe budowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM), które można składać do 15 maja 2024 roku.

Poniżej do pobrania zaktualizowany wniosek. 

 

Nabór uzupełniający wniosków na mieszkania czynszowe budowlane w ramach społecznej inicjatywy

Informujemy, że od 11 października rusza nabór uzupełniający wniosków na mieszkania czynszowe budowlane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej,które można składać do 9 listopada.

Kryteria oraz wzory dokumentów nie uległy zmianie.

Pobierz zarządzenie:

drukuj (Nabór uzupełniający wniosków na mieszkania czynszowe budowlane w ramach społecznej inicjatywy)

Nabór wniosków na mieszkania czynszowe budowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku rusza nabór wniosków na mieszkania czynszowe budowane w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej  „KZN – Toruński ” na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą. W mieście powstanie budynek trzykondygnacyjny 24 lokalowy.
Istotnym jest, że istnieje możliwość uzyskania prawa własności do mieszkania po 15 latach od zamieszkania.
 I.  Aby ubiegać się o przydział mieszkania w SIM należy spełnić następujące kryteria:
    1. brak zaległości w opłatach czynszowych w dniu złożenia wniosku, 
    2. nieposiadanie prawa własności (współwłasności) do lokalu mieszkalnego,
    3. nieposiadanie zdolności kredytowej dla potrzeb zakupu mieszkania, a posiadanie tzw. “zdolności czynszowej”, czyli zdolności do opłacania czynszu najmu za lokal SIM (program nie przewiduje minimalnego poziomu zarobków uprawniającego do skorzystania z najmu mieszkania; na etapie weryfikacji wniosków o zawarcie umowy najmu istotne jest zbadanie sytuacji finansowej najemnicy pod kątem możliwości regularnego opłacania czynszu),
    4. posiadanie dochodu miesięcznego gospodarstwa domowego w 2022 r., który nie przekracza ustawowo określonego poziomu, to jest:
    a. 4 540,73 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
    b. 6 357,02 zł – w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
    c. 8 778,75 zł – w przypadku gospodarstwa trzyosobowego,
    d. 10 292,33 zł – w przypadku gospodarstwa czteroosobowego,
    e. 12.411,34 zł – w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego,
    f. 14 530,34 zł – w przypadku gospodarstwa sześcioosobowego,
    g. 16649,35 zł – w przypadku gospodarstwa siedmioosobowego.
II. Ponadto informujemy, że:
    1.  umowa z SIM obligować będzie do wniesienia partycypacji w wysokości 15 % kosztów budowy lokalu mieszkalnego oraz wniesieniu kaucji zabezpieczającej umowę najmu lokalu mieszkalnego SIM w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal
    2. najemca zobowiązany będzie do zapłaty powyższych kosztów w ciągu roku od podpisania umowy
    3. wysokość czynszu wynikać będzie z wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni użytkowej budynku i obecnie wynosi ok.  17 zł za m². Jest to wartość szacunkowa obliczona na podstawie koncepcji architektoniczno-budowlanej; dokładną wartość czynszu oraz wkładu własnego dla każdego lokalu poznamy dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na roboty budowlane; najemca będzie mógł zamieszkać w mieszkaniu bez konieczności przeprowadzenia prac wykończeniowych, gdyż w pokojach podłogi wykończone zostaną panelami, w  kuchni znajdować się będzie czteropalnikowa kuchenka gazowa oraz  zlewozmywak, łazienka - armatura łazienkowa: kabina natryskowa, umywalka, misa ustępowa, podłogi wykończone zostaną płytkami gresowymi, ściany  i sufity pokryte będą powłokami malarskimi w kolorze białym,
    4. wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania zobowiążą się, że do dnia zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego rozwiążą umowę najmu lokalu komunalnego/socjalnego i oddadzą protokolarnie ten lokal przedstawicielowi gminy,
    5. komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sporządzi rekomendowaną listę najemców wraz z listą rezerwową, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków, którą przekaże do SIM „KZN-Toruński” Sp. z. o.o. z siedzibą w Toruniu, który zawiadomi o tym potencjalnego najemcę.
Wszelkie niezbędne informacje wraz z wzorem wniosku znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą www.dobrzyn.pl w zakładce Dla mieszkańców - SIM – KZN Toruński oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wnioski można składać do 29 września 2023 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 
Materiały dodatkowe i pliki do pobrania:

drukuj (Nabór wniosków na mieszkania czynszowe budowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej)

  • data: 2023-09-12