Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

Zjawisko: Burze

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 07:00 dnia 16.04.2024 do godz. 15:00 dnia 16.04.2024

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 %

Uwagi: brak.

 

Dobrzyński Klub Żeglarski

Dobrzyński Klub Żeglarski powstał ponad 30 lat temu, w 1986 roku. Zajmuje się szkoleniem żeglarskim dzieci i młodzieży oraz organizacją zawodów sportowych. Pierwszym członkiem Kadry narodowej został Andrzej Święty, pierwszym medalistą MP został Piotr Kozłowski, a pierwszy złoty medal MP zdobył Marcin Olewiński. Mistrzami Świata byli (...)

Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK

Klub funkcjonuje od 1986 roku. Zajmuje się on kultywowaniem historii i kultury Ziemi Dobrzyńskiej oraz gromadzeniem pamiątek związanych z historią miasta Dobrzynia nad Wisłą i okolic. Klub publikuje wydawnictwa dotyczące historii i kultury dobrzyńskiej. Jest także organizatorem wycieczek krajoznawczych (...)

Lokalna Grupa Działania Ziemi Dobrzyńskiej Region Południe

Działa na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą od stycznia 2006 roku. Powstała ona dzięki wsparciu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - pilotażowego programu „Leader +" - jednego z działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”. Partnerstwo obejmuje swoim zasięgiem 10 gmin (...)

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Stowarzyszenie powstało w 1995 roku. Jego działalność skupia się przede wszystkim na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć w sferze kultury, sportu, doskonalenia pracowników samorządowych, organizowaniu targów i wystaw, prowadzeniu badań naukowych nad regionem, a także promowaniu i upowszechnianiu walorów kulturowych terenu (...)

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Chalinianki”

Celem głównym stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie działań zmierzających do integracji mieszkańców Chalina i okolic. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, a także angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń stowarzyszenia. Koło gospodyń wiejskich (...)

Uczniowski Klub Sportowy "Wisełka Centrum"

Uczniowski Klub Sportowy " Wisełka Centrum", jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci i młodzież, uczniów, rodziców, instruktorów, trenerów i sympatyków. Siedziba Klubu mieści się w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 1a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. (...)

Stowarzyszenie "Aktywni Dobrzyniacy 55+"

Stowarzyszenie "Aktywni Dobrzyniacy 55+" zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe w dniu 13 marca 2017 roku.Swoją działalność rozpoczęło już wcześniej, bo w 2014 roku, funkcjonując jako Klub "Aktywni Dobrzyniacy 55+". Siedzibą Stowarzyszenia jest Dobrzyński Dom Kultury "ŻAK" mieszczący się przy ul. Szkolnej 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą (...)

Klub Sportowy "Team Volley Chalin"

Klub Sportowy "Team Volley Chalin" powstał w 2017 roku, a jego siedziba mieści się pod adresem Chalin 6, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Głównym celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną - głównie siatkówkę plażową. Klub realizuje swoje cele poprzez (...)

Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju

Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju jest stowarzyszeniem, które powstało 2007 roku, w celu wspierania wszechstronnego rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz Ziemi Dobrzyńskiej, które realizowane jest m.in.poprzez promocję lokalnych inicjatyw gospodarczych, małych i średnich przedsięwzięć biznesowych (...)

Koło Gospodyń Wiejskich "Mokowianki"

Koło Gospodyń Wiejskich "Mokowianki" realizuje swoje zadania statutowe na wielu płaszczyznach, wśród których są  m.in. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, prowadzenie działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

Koło Gospodyń Wiejskich "Jarzębinki"

Koło Gospodyń Wiejskich "Jarzębinki" jest organizacją, która skupia się na prowadzeniu działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, prowadzeniu działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

Koło Gospodyń Wiejskich "Płomianianki"

Koło Gospodyń Wiejskich "Płomianianki", zajmuje się szeroko pojętą działalnością na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w tym m.in. prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dyblinie "Kobiety Kreatywne"

Koło Gospodyń Wiejskich w Dyblinie "Kobiety Kreatywne" zajmuje się m.in.prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, prowadzeniem działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

Fundacja ALIBERO

Fundacja ALIBERO powstała w czerwcu 2020 roku,w Dobrzyniu nad Wisłą.Główny cel działalności fundacji to ten związany z promocją nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych: głównie popularyzację astronomii i astrofizyki, postaci Mikołaja Kopernika i jego dziedzictwa.

Stowarzyszenie Miejsko-Gminna Rada Kobiet

Stowarzyszenie Miejsko-Gminna Rada Kobiet- zostało ono zarejestrowane w 2022 roku, jako stowarzyszenie, które ma na celu reprezentowanie kobiet wobec Burmistrza Miasta i Gminy

Stowarzyszenie "Kreatywny Dobrzyń"

Stowarzyszenie "Kreatywny Dobrzyń" zostało zarejestrowane w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Powiatu Lipnowskiego w 2022 roku.

Stowarzyszenie Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Osada Empatia

Stowarzyszenie Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Osada Empatia, zostało zarejestrowane we wrześniu 2022 roku, z siedzibą w miejscowości Lenie Wielkie (...)

Klub Sportowy "Wisła"

Stowarzyszenie kultury fizycznej "Wisełka" powstało w 1989 roku.