Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne: Opady marznące

Opady marznące
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Ważne: Do: 2023-12-09 20:00

Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (i. t. Dz. U. z 2023r., poz. 338 późn. zm.) w związku z art. 12 ust. l ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (i. t. Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt I i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

« wstecz