II sesja Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), zwołuje drugą w IX kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 13 maja 2024 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2024.
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej kadencji 2024-2029.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok;
  2. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
  3. powołania Komisji Rewizyjnej;
  4. powołania Komisji Budżetu i Finansów;
  5. powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
  6. powołania Komisji Zdrowia. Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego;
  7. powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego;
  8. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  9. wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2024-2029.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

« wstecz