Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne - burze

Burze
Stopień: 2
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 4 cm.
Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.
Ważne: Od: 2024-06-21 19:00 Do: 2024-06-22 08:00.

xdgANk0cWb7V24MAAAAAElFTkSuQmCC

Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi SUW Chalin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z Wodociągu publicznego Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na skład fizykochemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym: Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. (...)

« wstecz