Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne - burze

Burze
Stopień: 2
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 4 cm.
Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.
Ważne: Od: 2024-06-21 19:00 Do: 2024-06-22 08:00.

xdgANk0cWb7V24MAAAAAElFTkSuQmCC

V sesja Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721), zwołuję piątą w IX kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

 1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 maja 2024 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2024 roku.
 6. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 czerwca 2024 roku.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 9. Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy.
 10. Debata nad raportem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania. 
 12. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2023. 
  1. zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  2. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  3. zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za rok 2023;
  4. dyskusja nad sprawozdaniem.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2023 rok;
  2. absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2023 rok;
  3. ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej.

« wstecz