Ostrzeżenia

Opady marznące

Opady marznące

Zjawisko: Opady marznące/1

Stopień zagrożenia: 1

Czas obowiązywania: od godz. 18:00 dnia 19.12.2022 do godz. 04:00 dnia 20.12.2022

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dodatek elektryczny do 01.02.2023

18 października 2022 r. weszła w życie ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  • W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.
  • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatkiem dla gospodarstw domowych. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w wysokości 1500 zł, do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh (art. 31 ust. 1a ustawy).
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022r.  do dnia 1 lutego 2023 r.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
Więcej informacji oraz wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego ukaże się na stronie internetowej po określeniu go przez ministra właściwego do spraw energii w drodze rozporządzenia.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisła pok. 9 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8-15, wtorek –  8-17, piątek 8-13.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 54 253 05 47.

« wstecz

baner toplayer