Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne: Opady marznące

Opady marznące
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Ważne: Do: 2023-12-09 20:00

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2023

 

ECOVIR Sp. zo.o.
ul. Jana Pawła II 36
09-228 Ligowo
Tel. 535 519 102
biuro@ecovir.eu

 

Dobrzyń nad Wisłą (teren całego miasta)

Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych z NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM przez firmę ECOVIR Sp. z o.o. na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla poniższych miejscowości:

Dobrzyń nad Wisłą (teren całego miasta)

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2023 do 31.12.2023:

2023 rok

Odpady zmieszane
II PONIEDZIAŁEK
od kwietnia do października
każdy II i IV PONIEDZIAŁEK
Odpady segregowane BIO odpady
II PONIEDZIAŁEK 
od kwietnia do października każdy II i IV PONIEDZIAŁEK
PAPIER SZKŁO METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
III PONIEDZIAŁEK
 
Miesiąc
Dzień
Styczeń 9 16 9
Luty 13 20 13
Marzec 13 20 13
Kwiecień 15*sobota, 24 17 15*sobota, 24
Maj 8, 22 15 8, 22
Czerwiec 12, 26 19 12, 26
Lipiec 10, 24 17 10, 24
Sierpień 14, 28 21 14, 28
Wrzesień 11, 25 18 11, 25
Październik 9, 23 16 9, 23
Listopad 13 20 13
Grudzień 11 18 11

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie w godz. 7:00-20:00.Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie najpóźniej do godz. 7:00.

Informujemy również, iż w miesiącu październik 2023 r. w miejscowości Chalin oraz Krojczyn funkcjonować będzie mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto informujemy, iż stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Licealnej (teren oczyszczalni ścieków) w każdy poniedziałek, środę i sobotę od godz. 10:00 do 14:00.

drukuj (Dobrzyń nad Wisłą (teren całego miasta))

Główczyn, Wierznica, Płomiany, Wierzniczka, Mokowo, Kochoń , Mokówko, Łagiewniki, Kolonia Chalin

Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych z NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM przez firmę ECOVIR Sp. z o.o. na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla poniższych miejscowości:

Główczyn, Wierznica, Płomiany, Wierzniczka, Mokowo, Kochoń , Mokówko, Łagiewniki, Kolonia Chalin

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2023 do 31.12.2023:

2023 rok

Odpady zmieszane
III ŚRODA
Odpady segregowane BIO odpady
III ŚRODA
PAPIER SZKŁO METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
I ŚRODA
 
Miesiąc
Dzień
Styczeń 18 4 18
Luty 15 1 15
Marzec 15 1 15
Kwiecień 19 5 19
Maj 17 6* sobota
17
Czerwiec 21 7 21
Lipiec 19 5 19
Sierpień 16 2 16
Wrzesień 20 6 20
Październik 18 4 18
Listopad 15 4* sobota
15
Grudzień 20 6 20

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie w godz. 7:00-20:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie najpóźniej do godz. 7:00.

Informujemy również, iż w miesiącu październik 2023 r. w miejscowości Chalin oraz Krojczyn funkcjonować będzie mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady należy dostarczyć w godzinach 8:00-18:00. Do PSZOK-u dostarczyć można: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony (tylko od samochodów osobowych, motocykli, rowerów), odpady budowlane i rozbiórkowe.

Ponadto informujemy, iż stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Licealnej (teren oczyszczalni ścieków) w każdy poniedziałek, środę i sobotę od godz. 10:00 do 14:00.

drukuj (Główczyn, Wierznica, Płomiany, Wierzniczka, Mokowo, Kochoń , Mokówko, Łagiewniki, Kolonia Chalin)

Krępa, Krojczyn, Szpiegowo, Grochowals, Kisielewo

Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych z NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM przez firmę ECOVIR Sp. z o.o. na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla poniższych miejscowości:

Krępa, Krojczyn, Szpiegowo, Grochowalsk, Kisielewo

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2023 do 31.12.2023:

2023 rok

Odpady zmieszane
IV CZWARTEK

Odpady segregowane BIO odpady
IV CZWARTEK
PAPIER SZKŁO METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
II CZWARTEK
 
Miesiąc
Dzień
Styczeń 26 12 26
Luty 23 9 23
Marzec 23 9 23
Kwiecień 27 13 27
Maj 25 11 25
Czerwiec 22 10* sobota 22
Lipiec 27 13 27
Sierpień 24 10 24
Wrzesień 28 14 28
Październik 26 12 26
Listopad 23 9 23
Grudzień 28 14 28

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie w godz. 7:00-20:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie najpóźniej do godz. 7:00.

Informujemy również, iż w miesiącu październik 2023 r. w miejscowości Chalin oraz Krojczyn funkcjonować będzie mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady należy dostarczyć w godzinach 8:00-18:00. Do PSZOK-u dostarczyć można: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony (tylko od samochodów osobowych, motocykli, rowerów), odpady budowlane i rozbiórkowe.

Ponadto informujemy, iż stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Licealnej (teren oczyszczalni ścieków) w każdy poniedziałek, środę i sobotę od godz. 10:00 do 14:00.

drukuj (Krępa, Krojczyn, Szpiegowo, Grochowals, Kisielewo)

Lenie Wielkie, Kamienica, Skaszewo, Michałkowo, Ruszkowo, Chalin, Chudzewo

Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych z NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM przez firmę ECOVIR Sp. z o.o. na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla poniższych miejscowości:

Lenie Wielkie, Kamienica, Skaszewo, Michałkowo, Ruszkowo, Chalin, Chudzewo

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2023 do 31.12.2023:

2023 rok

Odpady zmieszane
I WTOREK

Odpady segregowane BIO odpady
I WTOREK
PAPIER SZKŁO METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
III WTOREK
 
Miesiąc
Dzień
Styczeń 3 17 3
Luty 7 21 7
Marzec 7 21 7
Kwiecień 4 18 4
Maj 6* sobota 16 6* sobota
Czerwiec 6 20 6
Lipiec 4 18 4
Sierpień 1 12* sobota 1
Wrzesień 5 19 5
Październik 3 17 3
Listopad 7 21 7
Grudzień 5 19 5

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie w godz. 7:00-20:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie najpóźniej do godz. 7:00.

Informujemy również, iż w miesiącu październik 2023 r. w miejscowości Chalin oraz Krojczyn funkcjonować będzie mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady należy dostarczyć w godzinach 8:00-18:00. Do PSZOK-u dostarczyć można: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony (tylko od samochodów osobowych, motocykli, rowerów), odpady budowlane i rozbiórkowe.

Ponadto informujemy, iż stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Licealnej (teren oczyszczalni ścieków) w każdy poniedziałek, środę i sobotę od godz. 10:00 do 14:00.

drukuj (Lenie Wielkie, Kamienica, Skaszewo, Michałkowo, Ruszkowo, Chalin, Chudzewo)

Tulibowo, Glewo, Glewo Mokre, Stróżewo, Bachorzewo, Zbyszewo, Dyblin, Dyblinek, Strachoń

Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych z NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM przez firmę ECOVIR Sp. z o.o. na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla poniższych miejscowości:

Tulibowo, Glewo, Glewo Mokre, Stróżewo, Bachorzewo, Zbyszewo, Dyblin, Dyblinek, Strachoń

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2023 do 31.12.2023:

2023 rok

Odpady zmieszane
II PIATEK

Odpady segregowane BIO odpady
II PIĄTEK
PAPIER SZKŁO METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
IV PIĄTEK
 
Miesiąc
Dzień
Styczeń 13 27 13
Luty 10 24 10
Marzec 10 24 10
Kwiecień 14 28 14
Maj 12 26 12
Czerwiec 9 23 9
Lipiec 14 28 14
Sierpień 11 25 11
Wrzesień 8 22 8
Październik 13 27 13
Listopad 10 24 10
Grudzień 8 22 8

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie w godz. 7:00-20:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie najpóźniej do godz. 7:00.

Informujemy również, iż w miesiącu październik 2023 r. w miejscowości Chalin oraz Krojczyn funkcjonować będzie mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady należy dostarczyć w godzinach 8:00-18:00. Do PSZOK-u dostarczyć można: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony (tylko od samochodów osobowych, motocykli, rowerów), odpady budowlane i rozbiórkowe.

Ponadto informujemy, iż stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Licealnej (teren oczyszczalni ścieków) w każdy poniedziałek, środę i sobotę od godz. 10:00 do 14:00.

drukuj (Tulibowo, Glewo, Glewo Mokre, Stróżewo, Bachorzewo, Zbyszewo, Dyblin, Dyblinek, Strachoń)