Kościół Mieszczan Dobrzyńskich

Kościół Mieszczan Dobrzyńskich - resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, pod wezwaniem Św. Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamkową. Był to duży murowany kościół, który posiadał sześć ołtarzy. Pośrodku kościoła umieszczony był duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych Dobrzyniowi przez królów, na przykład nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunt I. W kościele spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. W 100 lat później kościół odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment muru zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

  • Fragment muru z czerwonej cegły, który pozostał po kościele Mieszczan Dobrzyńskich

« wstecz