Góra Zamkowa

Góra Zamkowa - stał tu Zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek został oblężony przez Krzyżaków. Na wezwanie poddania się załoga zamku odmówiła. W odpowiedzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w murach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli zamek, mordując całą ludność. Zamek został splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno zniszczony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na zboczach "Góry" można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również wskazują duży stopień zniszczenia. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża.Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 metrów nad lustrem wody, między dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem-śladem dawnej fosy. W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasami , w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie "Góry" znajduje się także duży metalowy krzyż umieszczony tam w 1989 roku. W 50 rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się manifestacja patriotyczno-religijna. Po odprawieniu Mszy Św. procesja z uczestnikami manifestu udała się na "Górę Zamkową", gdzie odsłonięto żelazny krzyż.

  • Widok na Górę Zamkową od strony przystani
  • Scieżka prowadząca na szczyt Góry Zamkowej
  • Widok na Górę Zamkową od strony Przystani

« wstecz