Ostrzeżenia

Brak aktywnych ostrzeżeń

Biuletyn Informacji Publicznej jednostek podległych UMiG Dobrzyń nad Wisłą

Zespół Obsługi Szkół Dobrzyń nad Wisłą

https://bip.zos.dobrzyn.pl/

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

https://bip.mgops.dobrzyn.pl/

Dobrzyński Dom Kultury "Żak"

https://bip.ddkzak.dobrzyn.pl/

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą

https://bip.biblioteka.dobrzyn.pl/

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki

http://bip.dcsit.pl/

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą

https://bip.spdobrzyn.pl/

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie

https://bip.spkrojczyn.dobrzyn.pl/

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie

https://bip.spdyblin.dobrzyn.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie

https://www.bip.spchalin.pl/

Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą

https://bip.przedszkole.dobrzyn.pl/

 

baner toplayer