Ostrzeżenia

Strona w konstrukcji

Podpisanie umów z wykonawcami

W lipcu br. zostały podpisane umowy z wyłonionymi w drodze przetargu wykonawcami na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą”(...)

Częściowy odbiór prac na SUW i oczyszczalni ścieków

W poniedziałek tj. 29 marca 2021 roku odbyły się częściowe odbiory prac wykonanych  na nowo powstających obiektach w Dobrzyniu nad Wisłą tj.  oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody (...)

Oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody na ukończeniu

Dobiegają końca prace budowlane przy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody (...)

Prace budowlane przy Oczyszczalni Ścieków zakończone

Rozpoczęta w roku ubiegłym budowa  Oczyszczalni Ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą została zakończona, a w dniu 28 lipca 2021 roku nastąpił końcowy odbiór prac(...)

Budowa Stacji Uzdatniania wody zakończona

W dniu 21 lipca br. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych, dotyczących zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą (...)

Uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody

W dniu 23 października 2021 roku w Dobrzyniu nad Wisłą, odbyło się uroczyste otwarcie dwóch nowych inwestycji  – Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków oraz symboliczne przecięcie wstęgi(...)