Ostrzeżenia

Strona w konstrukcji

Realizacja projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie

Ruszyły prace związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie”(...)

Gmina Dobrzyń nad Wisłą zakończyła kolejną inwestycję

Zakończyły się prace związane z realizacją projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie”, na które Gmina Dobrzyń nad Wisłą uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR (...)