Ostrzeżenia

Strona w konstrukcji

W miejscowości Chalin uroczyście otwarto boisko wielofunkcyjne i stację uzdatniania wody

W piątek tj. 21 października 2022 roku w Chalinie odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego i stacji uzdatniania wody - inwestycji, których budowa możliwa była dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie do 63,63% kosztów kwalifikowalnych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejna nowa stacja uzdatniania wody już pracuje i dostarcza wodę do mieszkańców

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie dobiegła końca. Stanęła ona w miejscu dotychczasowej, która została rozebrana.

Nowa stacja uzdatniania wody w Chalinie na ukończeniu

W Chalinie dobiegają końca prace budowlane przy Stacji Uzdatniania Wody - jednej z największych i kluczowych w ostatnim czasie inwestycji na terenie gminy.

Powstanie Stacja Uzdatniania Wody w Chalinie

Pod koniec września Gmina Dobrzyń nad Wisłą podpisała umowę, z wyłonioną w  drodze przetargu firmą  ZOBII BUD Sp. z o.o. Sp.k. z Sierpca, na realizację projektu  pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie (...)

Rozbudowa sieci wodociągowej w Glewie

Na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą trwa szereg inwestycji wodno-kanalizacyjnych(...)

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokówku

„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokówko” to kolejna, w  ostatnim czasie inwestycja wodno-kanalizacyjna na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą(...)

Wodno-kanalizacyjnych inwestycji w gminie ciąg dalszy

Na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą nie ustają inwestycje związane z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej(...)