Ostrzeżenia

Strona w konstrukcji

 

 

 1. Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krojczyn - wartość inwestycji - 31 024,74 zł; RFIL- 17 477, 00 zł
 2. Regeneracja studni głębinowej w miejscowości Chalin -  wartość inwestycji - 24 056,00 zł;  RFIL- 24 055,20 zł
 3. Modernizacja dróg na terenie gminy - wartość inwestycji- 81 255,75 zł; RFIL - 42 642,03 zł
 4. Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk - wartość inwestycji- 88 603,26 zł; RFIL- 60 959,90 zł
 5. Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców -wartość inwestycji- 255 824,70; RFIL - 25 606,78 zł
 6. Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców - wartość inwestycji - 758 270,93 zł; RFIL-173 311,17 zł
 7. Modernizacja budynku OSP w Krojczynie - z budżetu gminy - 22 207,60 zł; RFIL - 22 207,60 zł
 8. Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich- 62 795,37 zł; RFIL - 12 910,84 zł
 9. Prace zabezpieczające budynek sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dyblinie - wartość inwestycji - 48 697,40 zł ; RFIL - 31 952,60 zł
 10. Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie - wartość inwestycji - 21 950,00 zł; RFIL -  11 950,00 zł
 11. Zakup kotła CO do Szkoły Podstawowej w Dyblinie - wartośc inwestycji - 24 558,18 zł; RFIL- 24 558,18 zł
 12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla osiedla przy ulicy Polnej - wartość inwestycji- 179 725,42 zł; RFIL- 179 725,42 zł
 13. Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej -  wartość inwestycji - 63 743,75 zł; RFIL- 59 792,31 zł
 14. Modernizacja części wewnętrznej przepompowni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Płockiej - wartość inwestycji - 36 082,80 zł; RFIL- 36 082,80 zł
 15. Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy Górze Zamkowej (ul. Farna) - wartość inwestycji- 56 390,68 zł; RFIL- 56 390,68 zł
 16. Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie - wartość inwestycji - 44 559,47 zł; RFIL- 6 517,99 zł;
 17. Zakup kosiarki z osprzętem - wartość inwestycji - 16 493,00 zł; RFIL- 16 493,00 zł
 18. Modernizacja budynku pawilonu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą- etap II - wartość inwestycji - 44 912,42 zł; RFIL- 21 000,00 zł
 19. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn - wartość inwestycji - 511 651,69 zł; RFIL - 183 483,00 zł
 20. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dobrzyńskiego Domu Kultury "ŻAK"- wartość inwestycji- 1 109 972,45 zł; RFIL- 317 989,31 zł
 21. Stworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy- wartośc inwestycji - 80 824,54 zł; RFIL - 56 831,50 zł
 22. Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyn nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociagowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków- wartość inwestycji - 3 150 585,15 zł; RFIL - 914 131,66
 23. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Płock, polegajacej na budowie chodnika, nie przekraczającego pasa drogowego w miejscowości Krojczyn - 949 986,00 zł; RFIL - 620 000,00 zł
 24. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej - 615 101,40 zł; RFIL - 9 818, 50 zł