Ostrzeżenia

Strona w konstrukcji

Komunikat i Decyzja PPIS w Lipnie z dnia 23.11.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody pobranej
w dniu 21.11.2022 r. z Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą
oraz zebranym w sprawie materiałem dowodowym
stwierdza, że woda z Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą

jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi
po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty
(bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia)

Prosimy zapoznać się z pełną treścią Komunikatu i Decyzji PPIS poniżej:

drukuj (Komunikat i Decyzja PPIS w Lipnie z dnia 23.11.2022 r.)