Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Burze z gradem
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami grad.
Ważne:
Od: 2023-09-13 12:00
Do: 2023-09-13 20:00

Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne
Zjawisko: UPAŁ
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.
Czas obowiązywania: od godz. 14:00 dnia 11.09.2023r. do godz. 18:00 dnia 13.09.2023r.
Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %
Uwagi: brak
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 127

Badania archeologiczne na Górze Zamkowej

Począwszy od 2 października 2022 roku w Dobrzyniu nad Wisłą, a dokładnie na terenie Góry Zamkowej, prowadzone będą interdyscyplinarne, nieinwazyjne badania archeologiczne, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod stosowanych w archeologii XXI wieku. Badania te, na które uzyskano dofinansowanie ze środków Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, realizowane będą przez Fundację Vetustas. Przestrzeń Pogranicza z Brodnicy, pod kierunkiem dr Jadwigi Lewandowskiej.
Przeprowadzone zostaną kwerenda historyczna, muzealna, badania powierzchniowe, badania metodami nieinwazyjnymi, analiza geomorfologiczna oraz wizja lokalna. Uzyskane w wyniku badań dane uzupełnione zostaną informacjami o terenie z systemu ISOK (LIDAR) i przetworzeń fotogrametrycznych z powietrza oraz mapami współczesnymi i historycznymi.
Prace archeologiczne wynikają z faktu, iż na wzgórzu, znajdował się w średniowieczu jeden z najciekawszych na ziemi dobrzyńskiej obiektów obronnych. Dziś niszczony przez czas i przyrodę, czeka na ochronę i odsłonięcie tajemnic ukrytych od wieków w ziemi. Forma grodziska jest spektakularna, szczęśliwie objęta ochroną prawną. Obiekt jest bowiem wpisany do rejestru zabytków pod numerem 178/53/C. Był badany przez Jana Grześkowiaka w latach 1969-1976. Materiał z tych prac nie został opracowany, a dokumentacja zaginęła! Gród ten wymieniony został już w tzw. falsyfikacie mogileńskim, z 1065 roku jako Dobrin, a współcześnie miejsce to zwane jest „Górą Zamkową”. W 1228 roku Konrad Mazowiecki osadził tam zakon rycerski, zwany Braćmi Dobrzyńskimi. To tam biło serce ziemi dobrzyńskiej. Gród ten ze względu na swoją rangę i położenie był wielokrotnie niszczony, a spalenie przez Krzyżaków w 1409 roku przyniosło chyba ostateczne opuszczenie tego założenia obronnego. Chyba?... Wciąż wiele pytań o przeszłość tego miejsca pozostaję bez odpowiedzi. Jak widzimy potencjał badawczy i poznawczy, tak dla archeologów, historyków, mieszkańców miasta oraz całego mikroregionu jest imponujący i wciąż mało zbadany.
Wracamy do badań i inwentaryzacji zamku/grodziska w Dobrzyniu nad Wisłą. Zaplanowane badania służyć będą rozpoznaniu i dokumentacji tego ważnego stanowiska archeologicznego, a w dalszej perspektywie w celu poprawy i racjonalizacji stanu jego ochrony. Wyniki tych prac służyć będą dodatkowo w tworzeniu programów opieki nad zabytkami, a przede wszystkim staną się materiałem ilustracyjnym do promocji tego pomnika przeszłości, ważnego nie tylko dla miasta, ale i całej ziemi dobrzyńskiej.W związku z tym zapraszamy serdecznie na Górę Zamkową w dniu 2 października (od 12.00 do 14.00), aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o zakresie prowadzonych prac, bezpośrednio od osób, które te badania będą przeprowadzać.
fot. M.Bogacki
  • Widok wysokiej skarpy wiślanej, w dole zdjęcia płynąca rzeka
  • Widok wysokiej skarpy wiślanej, w dole zdjęcia płynąca rzeka

« wstecz